SPC IBSENOVA 1 BRNO
Speciálně pedagogické centrum pro Memtálně postižené

Úvod

„Já dělám svou věc a ty děláš svou věc. Nejsem na světě proto, abych žil podle tvých představ, a ty nejsi na světě proto, abys žil podle mých. Ty jsi ty a já jsem já. Jestliže se náhodou vzájemně najdeme, je to krásné. Nenajdeme-li se, nedá se nic dělat.“ F. S. Perls

Kdo jsme a co děláme

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1 je škola samostatně zřízená pro vzdělávání žáků s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a pro žáky s poruchou autistického spektra.

Škola poskytuje vzdělávání podle vzdělávacích programů pro předškolní, základní a střední vzdělávání.

Součástí speciálního vzdělávání je systém ucelené rehabilitace.

 V rámci tohoto systému škola nabízí:

  • Logopedii
  • Arteterapii
  • Muzikoterapii
  • Canisterapii
  • Ergoterapii
  • Hiporehabilitaci
  • Bazální stimulaci a metodu snoezelen
  • Rehabilitaci v bazénu a vířivku 

 

K dětem je maximálně uplatňován individuální přístup. V případě potřeby jsou žáci vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu přihlížejícího k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

Co vše se skrývá pod jednotlivými názvy:

Logopedie.doc [1568] Kb

Arteterapie.doc [1438] Kb

Muzikoterapie.doc [4762] Kb

Canisterapie.doc [1682] Kb

Ergoterapie.doc [4036] Kb

Hiporehabilitace.doc [575] Kb

Bazální stimulace a metoda snoezelen.doc [29] Kb

Rehabilitace v bazénu a vířivka.doc [174] Kb

Podpora pro zrakově postižené: prohlášení o přístupnosti | mapa serveru | Vypnout css | Zapnout css